KURS: HELA DIN SMÄRTA!

Ny kursstart i Maj.

Om du lever med olika smärttillstånd i kroppen kan det vara något som kan kallas Tension Myositis Syndrome. Det innebär att ett område där du upplever smärta är så pass spänt att det blir dålig blodcirkulation och syrebrist och därav smärtan.

Att du får ont just där beror på att hjärnan hjälper dig slippa uppleva känslomässiga besvär genom att avleda din uppmärksamhet på ett fysiskt problem istället. 

Det betyder att du egentligen inte har problemet i kroppen, utan i sinnet. Kroppen kan egentligen inte skapa något själv, utan behöver kommandon från sinnet - dina tankar och känslor. Och vi vet att 70 % av det vi tänker och känner är omedvetet för oss dvs, dolt och kopplat till det autonoma nervsystemet. Här är det lätt att tro att vi inte kan påverka det omedvetna, med det är inte sant. Och den här kursen kommer lära dig hur du tar mer kommando över det omedvetna genom att göra det medvetet och förhoppningsvis löser smärtan upp sig därefter. 

Ärr du nyfiken och villig att vända blicken åt ett annat håll än på den fysiska smärtande kroppen?

Vill du hitta en alternativ väg till att läka ut din smärta? Att lösa upp den? Och få kunskapen för att undvika att smärta uppstår igen i din kropp?

Då är den här kursen för dig.
Den är hjälp till självhjälp, då det är bara du som har makten över ditt liv.

Den sker genom tre kurstillfällen. Vid första tillfället ges ren undervisning under tre timmar. Det andra tillfället blir ett Frågor & Svar och det tredje tillfället är uppföljning och utvärdering. 

Vi ses via ZOOM videomöte 
Jag mejlar ut länk till varje videomöte till deltagarna.

Pris: 800 kr

Kurstillfällen för Hela din smärta
Undervisning
Frågor & Svar
Uppföljning & Utvärdering

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.. Skriv "Kurs Hela din smärta" i meddelanderutan. Därefter kommer du få en faktura på mejlen och när den är betald är du deltagare på kursen..

Varmt välkommen!
Charlotta