Metamedicinen förklarar:

  • Hur en sjukdom uppkommer
  • De två faserna i en sjukdomsprocess
  • Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan
  • Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen
  • Symtom och tillstånd som meningsfulla och intelligenta processer


Enligt Metamedicinen finns det synkronologisk koppling mellan kropp – sinne – hjärna – omgivning. Varje del av vår hjärna relaterar till ett specifikt organ och en specifik konflikt eller trauma.

Det betyder att kropp- och sinnekopplingen är mycket mer “bio – logiskt” organiserat än vi trott tidigare.

Hur startar en sjukdomsprocess?
I samma ögonblick vi upplever en konfliktchock (oväntad, dramatisk händelse) påverkas hjärnan. Metaforisk kan man säga att “en blixt slog ner från en klarblå himmel”. Denna störning är synlig i hjärnan och kan ses i form av ringar på en datortomografiröntgen. 

Förklaring av den biologiska sjukdomsprocessen vid cellförändringar i brösten mjölkkörtlar
Efter en konfliktchock går hela organismen in i en konfliktfas med symptom som: Svårt att sova, mycket grubblande, händer och fötter blir kalla, förlorar vikt, högre blodtryck och när det gäller oroskonflikten börjar det att ske celltillväxt av mjölkkörtelceller.

Det biologiska syftet är att kunna producera mer mjölk = mer “näring” att kunna läka situationen. Detta kanske kan ses långsökt, men då behöver vi komma ihåg att dessa program är tusentals år gamla. Processen sker dock naturligt när en kvinna blir gravid.

Fortsätter konflikten fortsätter tillväxten och tumören blir större och större. Löser man konflikten går man in i en återhämtningsfas i syfte att återskapa balansen i kroppen.

I återhämtningsfasen bryts tumören ner med hjälp av mykobakterier. Det smärtar, svullnar upp och kan lukta illa. Andra symptom är trötthet, aptiten ökar, varmare händer och fötter, blodtrycket sjunker och sinnet har kommit till ro.

Ett annat exempel:
Om en person upplever en oväntad chockkonflikt med innehållet “rädsla för döden” reagerar vårt system (via ett visst område i hjärnan) med lungan. Alveolerna i lungan (ansvariga för att ta upp syret) börjar föröka sig, med syfte att kunna ta upp mer syre, vilket hjälper personen att kämpa eller fly lättare. Även detta tillhör konfliktfasen.

En person som befinner sig i konfliktfasen behöver inte känna av processen. Om en läkare skulle röntga lungan skulle han dock finna celltillväxt och diagnostisera lungcancer.

(Ofta blir detta upptäckt efter att en person fått en cancerdiagnos, vilket innebär en konfliktchock med innehållet “rädsla för at dö” och läkare säger att cancerns har spridit sig (metastaser)).

Om rädsla för att dö-konflikten skulle försvinna, aktiveras tuberkulosbakterier i lungan med syfte att bryta ner celltillväxten (tumören). Detta diagnostiseras då som Tuberkulos. Den här fasen kallas återhämtningsfasen. Symptomen är dock mindre trevliga; man hostar blod (gamla celler följer också med hostan ut ur kroppen), får feber och upplever trötthet.

Det kanske blir ett samband med att de två högsta topparna av Tuberkulos inträffade direkt efter båda världskrigen. Det är logiskt att rädslan för att dö naturligt försvann hos de överlevande då och återhämtningsfasen startade med alla de besvärliga symptomen.

Inom skolmedicinen har man funnit 500 kalla sjukdomar och 500 varma sjukdomar. Är de verkligen separerade sjukdomar? Skulle det vara en tillfällighet?

Inom Metamedicinen ser vi de som en del av samma sjukdomsprocess. En kall konfliktfas som följs av en varm återhämtningsfas när konflikten är löst. Det är tydligt i ovanstående exempel, där lungcancer tillhör konfliktfasen (efter en igång triggad “rädsla för att dö – konflikt”) och när konflikten är löst övergår sjukdomsprocessen till Tuberkulos, vilket är ett symptom i återhämtningsfasen.

Metamedicinen förklarar inte bara orsaken till cancersjukdomar men även alla andra sjukdomar:
Eksem, förkylning, influensa, hosta, astma, MS, Parkinson, reumatism, grön- och grå starr, diabetes, hjärtattack., stroke, utbrändhet m.m.

Nyckeln i att förhindra och läka symtom och tillstånd ligger i en bio-psyko-social och holistisk förståelse av kopplingen mellan kropp – hjärna – sinne – omgivning. Sjukdomsprocessen löper simultant på alla nivåer från och med ögonblicket för konfiktchocken till dess att konflikten är löst och läkningen är fullbordad.

En Metamedicinsk diagnos förändrar rädslan för sjukdomar till en förståelse att alla symptom är intelligenta, “bio-logiska”, meningsfulla reaktioner på någonting som händer i livet. Vi inom Metamedicinen brinner för att erbjuda omfattande holistiska lösningar, vilket kan innebära ett samarbete mellan traditionell- och alternativmedicin.

I Sverige är det dock förbjudet att arbeta terapeutiskt med cancersjukdomar och diabetes. Däremot är det inte förbjudet att förmedla kunskapen om Metamedicin.

 

3 ord som definierar Metamedicin
Meta: Kommer från grekiskan och betyder övergripande.

Biologisk: Naturlagar inom hälsa.
Inga hypoteser eller antaganden är nödvändiga.

Holistisk: Inkluderar traditionell medicin, komplementär medicin och alternativmedicin

OBS! Metamedicin är ingen ny terapi – endast en diagnosmodell som förklarar den biologiska sjukdomsprocessen.