Välkommen att boka ett medvetandehöjande och vägledande Samtal om Ditt liv och Din hälsa!
__________________________


Under 90 minuter via ett videosamtal tittar vi på ditt hälsoproblem utifrån 
ett Metamedcinskt perspektiv.

Det är en förklarlingsmodell för vad olika fysiska och psykiska symtom orsakas av.

Vi undersöker om du är i en stressfas eller i en läkningfas, vilket ger dig förståelse för
 hur du kan ta hand om dig på bästa sätt. 

Vi samtalar om din livssituation för att du ska bli medveten om hur dina tankar, känslor, föreställningar och upplevelser
påverkarditt hälsotillstånd.

Vi diskuterar vilka möjligheter du har för
att stödja din kropp och psyke i en självläkningsprocess. 

Jag guidar dig till djupare medvetenhet om vad som pågår i ditt liv och hur du kan ta steg till godare tillvaro och hälsa

För att du ska ha en förståelse av vad samtalet bland annat behandlar, ber jag dig lyssna på min introduktion om Meta-medicin.
Klicka på knappen

Pris 
1500 kr
inkl. moms