Boktips

John E. Sarno: Healing backpain
Dr. John E. Sarno's groundbreaking research on Tension Myositis Syndrome reveals how stress and other psychological factors can cause back pain-and how you can be pain free without drugs, exercise, or surgery. Dr. Sarno is a medical pioneer whose program has helped thousands of people find relief from chronic back conditions without drugs, physical therapy, or dangerous surgery. In this bestselling guide to overcoming back pain, you'll find out:* Why self-motivated and successful people are prone to Tension Myositis Syndrome (TMS)* How anxiety and repressed anger trigger muscle spasmsHow people "train themselves" to experience back pain* How you may get relief from back pain within two to six weeks by recognizing TMS and its causesWith case histories and the results of in-depth mind-body research, Dr. Sarno describes how patients recognize the emotional roots of their TMS and sever the connections between mental and physical pain... and how, just by reading this book, you may start recovering from back pain today.


Elizabeth Blackburn & Elissa Epel: Telomereffekten
Har du någon gång undrat över varför en del sextioåringar ser ut och beter sig som fyrtio och tvärtom? Varför vissa ser yngre och piggare ut, är friskare och mår bättre än andra i samma ålder? Med andra ord: varför vi åldras så olika?

Svaret är att det bland annat beror på våra telomerer.

Längst ut på varje kromosom sitter dessa små svansar som visat sig ha stor betydelse för hur vi åldras och hur vi mår. För varje celldelning förkortas telomererna, och korta telomerer har kunnat kopplas till åldrandet och olika sjukdomar. Men: genom vår livsstil kan vi påverka och till och med förlänga dem!

Detta viktiga forskningsfynd fick nobelpristagaren Elizabeth Blackburn att tillsammans med forskaren Elissa Epel skriva en bok om telomerernas betydelse för människans livskvalitet, livslängd och välmående.

Tyngdpunkten ligger inte i att förklara molekylärbiologiska processer eller metodiken bakom telomerforskningen. Telomereffekten är enkelt och lättillgängligt skriven och Blackburn och Epel beskriver hur åldrandet ser ut i vår kropp och telomerernas inflytande på vårt hälsotillstånd. Faktorer som påverkar telomerernas längd tas upp och därmed också vad som kan påverka åldrande och hälsa. En stor del av boken utgörs av praktiska livsstilsråd för ett friskare och längre liv.

Flera saker kan påverka, som stress och fysisk aktivitet, men vår forskning visar att det är maten som har klart störst betydelse. Mycket socker, framför allt söta drycker, och processat kött ger kortare telomerer medan en bra och varierad kost med mycket mikronäringsämnen och exempelvis omega-3-fett förknippas med längre telomerer, säger Elizabeth Blackburn.
Ur intervju med Henrik Ennart, Svenska Dagbladet, 16 dec. 2106