Boktips

John E. Sarno: Healing backpain
Dr. John E. Sarno's groundbreaking research on Tension Myositis Syndrome reveals how stress and other psychological factors can cause back pain-and how you can be pain free without drugs, exercise, or surgery. Dr. Sarno is a medical pioneer whose program has helped thousands of people find relief from chronic back conditions without drugs, physical therapy, or dangerous surgery. In this bestselling guide to overcoming back pain, you'll find out:* Why self-motivated and successful people are prone to Tension Myositis Syndrome (TMS)* How anxiety and repressed anger trigger muscle spasmsHow people "train themselves" to experience back pain* How you may get relief from back pain within two to six weeks by recognizing TMS and its causesWith case histories and the results of in-depth mind-body research, Dr. Sarno describes how patients recognize the emotional roots of their TMS and sever the connections between mental and physical pain... and how, just by reading this book, you may start recovering from back pain today.

Deepak Chopra: Makt, Frihet och Nåd
Liksom i tidigare böcker kombinerar författaren uråldrig österländsk visdom med moderna vetenskapliga rön. Målet är att hjälpa oss förstå och uppfatta vår sanna natur, som enligt Chopra är ett fält av rent medvetande. När vi förstår vår sanna natur börjar vi tänka och leva med förankring i denna källa till varaktig lycka. Med lycka avses då inte den sortens lyckokänsla som vi normalt kan uppleva i vår vardag av det ena eller andra skälet, utan en sann inre glädje. När vi blir medvetna om vår egentliga identitet slutar vi att kämpa mot den naturliga kosmiska intelligens som vi hyser inom oss. I stället låter vi universum genomströmma oss med obehindrad frihet och genomsyra vårt liv med makt, frihet och nåd.


Deepak Chopra: Skapa dig själv på nytt
Varje cell består av två osynliga ingredienser: medvetenhet och energi. Genom att se cellerna for vad de är, med andra ord återupptäcka kroppen, later du även själen återuppstå och Deepak Chopra leder dig på vägen mot helheten där kroppen upphört att vara en maskin och istället framträder som den dynamiska och flödande process den är. I själva verket är det den till synes upphöjda och osynliga själen som skapar kroppen och endast genom att gå till själens nivå kan vi få tillgång till vår fulla potential och föra in mer intelligens, kreativitet och medvetenhet i varje aspekt av livet. Med Chopras tio steg - fem genombrott för kroppen och fem för själen - till helheten kan du återerövra dessa grundläggande element och därmed återställa de förvrängda energimönster som är roten till åldrande, svaghet och sjukdomar. Deepak Chopra har inspirerat miljontals människor genom åren. Med den här boken bjuder han in dig att uppleva de mirakel som framträder när vi sätter kroppen i direkt förbindelse med själen. Efter den resan, när du har återupptäckt kroppen och låtit själen återuppstå, blir helhetens verkliga extas tillgänglig för dig för allra första gången.

Deepak Chopra: Livets sju andliga lagar
Att nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. I Livets sju andliga lagar får du tillgång till redskap som gör att du kan förändra ditt liv på ett livsbejakande sätt. Dessa principer som bygger på den vediska filosofin har Deepak Chopra vaskat fram ur sin egen visdoms källa.


Joe Dispenza: Hitta din övernaturliga kraft
Hur skulle det vara att hitta sin inneboende övernaturliga kraft, och vad skulle det innebära? Tänk om man kunde ställa in sig på frekvenser bortom vår materialistiska värld förändra kemin i hjärnan och få tillgång till översinnliga nivåer av medvetenhet skapa en ny framtid och förändra vår grundläggande biologi för att möjliggöra djupgående läkning?
Hitta din övernaturliga kraft bygger på den senaste forskningen inom neurovetenskap, epigenetik och kvantfysik för att visa hur den här sortens förvandling går till och hur den kan påverka våra liv. Du kommer få utforska: 
Hur du kan frigöra dig själv från det förflutna genom att omprogrammera din kropp till ett nytt sinne. Hur du genom att förändra din frekvens kan skapa verklighet i det generösa ögonblicket nu. Den hemliga vetenskapen kring tallkottkörteln och hur den möjliggör för oss att få tillgång till verklighetens mystiska världar. Hur vi kan förflytta vårt medvetande bortom den begränsade, förutsägbara materialistiska världen in i kvantfältets oändliga möjligheter... Och mycket mer.
Bruce Lipton: Tro, Dogmer och Biologi
Med hjälp av enkelt språk, illustrationer, humor och exempel från vardagen, demonstrerar dr. Lipton hur den nya forskningen inom epigenetik revolutionerar förståelsen för kopplingen mellan själ, sinne och materia, samt vilka grundläggande effekter den har på våra liv och vår art som helhet. Här förklaras hur cellerna påverkas av den biokemi som skapas av vår perception och våra övertygelse.
Michael Ryce: Varför händer detta mig... Igen?
Hamnar du gång på gång i samma typ av konflikter? Har du försökt att förändra andra människor, utan att lyckas? Har du haft tankar som: Varför händer detta mig igen?! Varför gör de såhär mot mig igen?! Varför kan inte livet bara samarbeta med mig?!
I denna bok ger Michael Ryce oss kraftfulla, praktiska verktyg för att förändra de mönster som ligger bakom tankar och beteenden av detta slag. Metoden går ut på att vi ska lära oss att ta fullt ansvar för våra liv för våra tankar, våra känslor och vårat sätt att tolka världen. Utgångspunkten är insikten om följande: 
Syftet med livet är att det ska hela oss och bringa oss glädje. 
Vi är själva med och skapar den smärta och förvirring som vi upplever. 
Att tänka och se sig själv som ett offer är självdestruktivt.
Förlåtelse är den enda varaktiga lösningen. Förlåtelse handlar inte om andra, utan är en inre läkningsprocess som går ut på att ändra vår egen uppfattning om verkligheten.


Elizabeth Blackburn & Elissa Epel: Telomereffekten
Har du någon gång undrat över varför en del sextioåringar ser ut och beter sig som fyrtio och tvärtom? Varför vissa ser yngre och piggare ut, är friskare och mår bättre än andra i samma ålder? Med andra ord: varför vi åldras så olika?

Svaret är att det bland annat beror på våra telomerer.

Längst ut på varje kromosom sitter dessa små svansar som visat sig ha stor betydelse för hur vi åldras och hur vi mår. För varje celldelning förkortas telomererna, och korta telomerer har kunnat kopplas till åldrandet och olika sjukdomar. Men: genom vår livsstil kan vi påverka och till och med förlänga dem!

Detta viktiga forskningsfynd fick nobelpristagaren Elizabeth Blackburn att tillsammans med forskaren Elissa Epel skriva en bok om telomerernas betydelse för människans livskvalitet, livslängd och välmående.

Tyngdpunkten ligger inte i att förklara molekylärbiologiska processer eller metodiken bakom telomerforskningen. Telomereffekten är enkelt och lättillgängligt skriven och Blackburn och Epel beskriver hur åldrandet ser ut i vår kropp och telomerernas inflytande på vårt hälsotillstånd. Faktorer som påverkar telomerernas längd tas upp och därmed också vad som kan påverka åldrande och hälsa. En stor del av boken utgörs av praktiska livsstilsråd för ett friskare och längre liv.

Flera saker kan påverka, som stress och fysisk aktivitet, men vår forskning visar att det är maten som har klart störst betydelse. Mycket socker, framför allt söta drycker, och processat kött ger kortare telomerer medan en bra och varierad kost med mycket mikronäringsämnen och exempelvis omega-3-fett förknippas med längre telomerer, säger Elizabeth Blackburn.
Ur intervju med Henrik Ennart, Svenska Dagbladet, 16 dec. 2106