Vad får ditt hjärta att sjunga? Vad får dig att skutta ur sängen på morgonen? Var ligger din största längtan? Eller släpar du dig ur sängen fast du känner för att bara försvinna ner i madrassen för slippa möta ännu en dag? En dag av fortsatt lidande?

Jag vet att det här är läskiga frågor som vi oftast har svårt att svara snabbt och spontant på, men ändå är de så viktiga för oss, då dessa frågorna tar dig direkt in till kärnan av dig själv och ger dig en vink huruvida du är på skön eller smärtsam väg i ditt liv. 

Själv har jag brottats en längre tid med de här frågorna, stått i ett vägskäl och upplever idag fantastiskt många anledningar till att vakna till en ny dag, vilket inte alltid varit fallet. Något som får mitt hjärta att sjunga är att få skriva, sjunga, läsa, springa, umgås med mina man och mina barn m.m. Och här delar jag med mig av den text som bäst beskriver den period i livet jag levt och kanske delvis ännu lever. 


Vägskäl

Jag står i ett vägskäl med kroppen tung och grå

Jag sätter mig på stenen med som slutat gå

Jag bländas starkt av solen, det värker inifrån

Jag anar hjärtats längtan till det jag kom ifrån

Jag sitter här och tänker på min ökenfärd

och väntar på en tystnad som öppnar upp min själ

Jag måste finna källan för att inte torka ut

till djupet av mitt hjärta där sökandet tar slut

I natten är jag ensam där skuggorna tar vid

men gryningsljuset tränger in och varsamt väcker i mig liv

Jag låter slöjor falla för att se mitt rätta Jag

där sanningen betyder allt och förtröstan allt jag har

Jag reser mig från stenen, det lättar i mitt bröst

Jag lyssnar i en stillhet till rytmen av en röst

Jag står i ett vägskäl med drömmar i min hand

och hoppas att de leder mig hela vägen fram

________________________________________________

Må ditt och mitt hjärta sjunga, må din och min kropp få bli mer levande under denna mänskliga resa in i mysteriet som är du och jag, innan det är dags att checka ut, om Du och Jag Vågar, Vill och Kan!


Allt gott

Charlotta

Läs hela inlägget »

Tro på dig själv och dina gåvor.

Börja relatera till dig själv som oumbärligt viktig.

Du kanske är trött, men inte uträknad.

Trots att ditt energisystem för fullt rensar gamla energirester, 
är din energinivå ändå så oändligt mycket högre än 
du upplever den att vara. 

Om du bortser från det lager av trötthet som du upplever 
vid ytan, finns oändligt med kraft där in under. Kraft
som du kan använda till allt det som du vill.

Ge dig själv gåvan att identifiera dig med 
det som finns under ytan.

Hur skulle en gudomlig varelse kunna vara trött?

Bortse inte från fysiska signaler som indikerar vila, men identifiera dig inte med dem och tro att det är så du är.

Nyckeln in till nästa steg i denna evolutionsprocess är att identifiera dig med din sanna essens och veta att allt annat
som du förnimmer, känner och upplever är ovidkommande ytaktiviteter, endast avsedda att skapa mer utrymme för
ditt ljus att stråla, när det lågfrekventa lämnar dig.

Så känn. Känn under ytan.

Bli varse den oändliga kraft som finns där.

Och minns att den är din.

Minns att Kraften är Du.

Strålande. Oändlig. Livskraft.

Känn Leendet i ditt hjärta!

 

Läs hela inlägget »

Vad får ditt hjärta att sjunga? Vad får dig att skutta ur sängen på morgonen? Var ligger din största längtan? Eller släpar du dig ur sängen fast du känner för att bara försvinna ner i madrassen för slippa möta ännu en dag? En dag av fortsatt lidande?

Jag vet att det här är läskiga frågor som vi oftast har svårt att svara snabbt och spontant på, men ändå är de så viktiga för oss, då dessa frågorna tar dig direkt in till kärnan av dig själv och ger dig en vink huruvida du är på skön eller smärtsam väg i ditt liv. 

Själv har jag brottats en längre tid med de här frågorna, stått i ett vägskäl och upplever idag fantastiskt många anledningar till att vakna till en ny dag, vilket inte alltid varit fallet. Något som får mitt hjärta att sjunga är att få skriva, sjunga, läsa, springa, umgås med mina man och mina barn m.m. Och här delar jag med mig av den text som bäst beskriver den period i livet jag levt och kanske delvis ännu lever. 


Vägskäl

Jag står i ett vägskäl med kroppen tung och grå

Jag sätter mig på stenen med som slutat gå

Jag bländas starkt av solen, det värker inifrån

Jag anar hjärtats längtan till det jag kom ifrån

Jag sitter här och tänker på min ökenfärd

och väntar på en tystnad som öppnar upp min själ

Jag måste finna källan för att inte torka ut

till djupet av mitt hjärta där sökandet tar slut

I natten är jag ensam där skuggorna tar vid

men gryningsljuset tränger in och varsamt väcker i mig liv

Jag låter slöjor falla för att se mitt rätta Jag

där sanningen betyder allt och förtröstan allt jag har

Jag reser mig från stenen, det lättar i mitt bröst

Jag lyssnar i en stillhet till rytmen av en röst

Jag står i ett vägskäl med drömmar i min hand

och hoppas att de leder mig hela vägen fram

________________________________________________

Må ditt och mitt hjärta sjunga, må din och min kropp få bli mer levande under denna mänskliga resa in i mysteriet som är du och jag, innan det är dags att checka ut, om Du och Jag Vågar, Vill och Kan!


Allt gott

Charlotta

Läs hela inlägget »

Tro på dig själv och dina gåvor.

Börja relatera till dig själv som oumbärligt viktig.

Du kanske är trött, men inte uträknad.

Trots att ditt energisystem för fullt rensar gamla energirester, 
är din energinivå ändå så oändligt mycket högre än 
du upplever den att vara. 

Om du bortser från det lager av trötthet som du upplever 
vid ytan, finns oändligt med kraft där in under. Kraft
som du kan använda till allt det som du vill.

Ge dig själv gåvan att identifiera dig med 
det som finns under ytan.

Hur skulle en gudomlig varelse kunna vara trött?

Bortse inte från fysiska signaler som indikerar vila, men identifiera dig inte med dem och tro att det är så du är.

Nyckeln in till nästa steg i denna evolutionsprocess är att identifiera dig med din sanna essens och veta att allt annat
som du förnimmer, känner och upplever är ovidkommande ytaktiviteter, endast avsedda att skapa mer utrymme för
ditt ljus att stråla, när det lågfrekventa lämnar dig.

Så känn. Känn under ytan.

Bli varse den oändliga kraft som finns där.

Och minns att den är din.

Minns att Kraften är Du.

Strålande. Oändlig. Livskraft.

Känn Leendet i ditt hjärta!

 

Läs hela inlägget »

Den HelAnde kroppen!

Jag har under många år nu studerat och funderat kring hur kropp och sinne fungerar och samspelar i hur vi mår och huruvuda vi upplever god hälsa eller lider av olika symtom som sänker vår kraft och energi och orsakar problem för oss att leva det liv vi önskar. 

Det jag har förstått är att vår kropp är oändligt intelligent och att det finns en stark koppling mellan vår fysiska kropp och våra känslor. Jag vet idag också att det finns en kraftfull modell och som på energiplan förklarar de bakomliggande orsakerna till våra fysiska och psykiska symtom, som kan användas som ett verktyg för att kunna återskapa god hälsa och läka ut symtomet.

Vår kropp är också en fantastisk portal till andligt uppvaknande. Fysisk sjukdom inträffar när vi inte lever i samklang med vårt högsta syfte – när vi inte lever som vi är designad att vara. Varje symtom har en mening. En intelligent reaktion på biologiskt plan, med bakomliggande stressorer i de olika dimensionerna av vår varelse.
 
Metamedicin är ett diagnostisk modell, som hjälper till att identifiera den bakomliggande orsaken till olika upplevda symtom, som beskriver var vi befinner sig i en sjukdomsprocess, samt var vi är i vår egen andliga utveckling och medvetenhet.
 
Metamedicinen förklarar:
Hur symtom uppkommer. Att det finns två faser i en sjukdomsprocess: konfiiktfasen och återhämtningsfasen. Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan.
Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen. Symtom som en meningsfull och intelligent process

Enligt Metamedicinen finns det synkronologisk koppling mellan kropp – sinne – hjärna – omgivning. Varje del av vår hjärna relaterar till ett specifikt organ och en specifik stresskonflikt eller trauma. När vi upplever en konflikt påverkas en del av hjärnan och som i sin tur ger en effekt någonstans i kroppen. När vi har löst en stresskonflikt går vi in i återhämtningsfasen, det är då vi oftast upplever att vi blir sjuka. I konfliktfasen bryts för det mesta någon del av kroppen ner, som under återhämtningsfasen skall byggas upp, vilket känns fysiskt. 
 
Kanske har du upplevt att du blivit sjuk precis när du ska vara ledig, ha semester. Troligen har du arbetat under stress ett antal veckor innan för att stöka undan så mycket som möjligt så att du kan ha semester i lugn och ro. Du har jagats av "björnen" helt enkelt. Det innebär att din kropp levt i stresskonflikt under en period, vilket inneburit cellminus i din kropp. Stresshormoner som adrenalin och kortisol har nedbrytande verkan i kroppen när de är aktiverade en längre tid.

Så, när kroppen får chans att slappna av,  inga stresshormoner är i omlopp, då måste kroppen snabbt bygga upp sig för att åter vara redo och balanserad för att hantera en ny stressituation, en ny "björn" som lurar runt hörnet. För att försäkra sig om att inte hamna i konfliktfas igen, ser kroppen till att du håller dig lugn och stilla så att den kan bygga upp sig igen. Du känner dig sjuk, får kanske feber, och orkar inte göra något.
 
Feber och infektioner är en indikator på återhämtning. Om du kan välkomna det som ett perfekt sätt att återställa balansen, reparera skadorna av stressen, kommer du snabbare i form igen. Om du gör motstånd genom att t.ex proppa i dig smärtstillande och symtomdämpande mediciner för att fortsätta hålla igång tempot, då kommer du åter i konfliktfasen och ökar på belastningen på kroppen.
 
Om du kör ett antal sådana turer, blir ditt hormonsystem till slut bli riktigt stört och du kan befinna dig i den obehagliga situationen av utmattning/utbrändhet. Björnen har flåsat dig i nacken och jagat dig till avgrunden av dig själv. Men det finns idag enkla sätt att själv ta makten över sin situation och börja lyssna på kroppen.
 
Om du är som jag nyfiken och vill själv ha kontroll över din hälsa och letar efter förståelse och förlösning av dina egna fysiska och psykiska symtom, är du nu inbjuden att uppleva kraften av Metamedicin genom att boka ett HelAnde Samtal med mig.
 
Välkommen att utforska mer om dig själv
Med önskan om ett gott liv
 

Charlotta