Den HelAnde kroppen!

Jag har under många år nu studerat och funderat kring hur kropp och sinne fungerar och samspelar i hur vi mår och huruvuda vi upplever god hälsa eller lider av olika symtom som sänker vår kraft och energi och orsakar problem för oss att leva det liv vi önskar. 

Det jag har förstått är att vår kropp är oändligt intelligent och att det finns en stark koppling mellan vår fysiska kropp och våra känslor. Jag vet idag också att det finns en kraftfull modell och som på energiplan förklarar de bakomliggande orsakerna till våra fysiska och psykiska symtom, som kan användas som ett verktyg för att kunna återskapa god hälsa och läka ut symtomet.

Vår kropp är också en fantastisk portal till andligt uppvaknande. Fysisk sjukdom inträffar när vi inte lever i samklang med vårt högsta syfte – när vi inte lever som vi är designad att vara. Varje symtom har en mening. En intelligent reaktion på biologiskt plan, med bakomliggande stressorer i de olika dimensionerna av vår varelse.
 
Metamedicin är ett diagnostisk modell, som hjälper till att identifiera den bakomliggande orsaken till olika upplevda symtom, som beskriver var vi befinner sig i en sjukdomsprocess, samt var vi är i vår egen andliga utveckling och medvetenhet.
 
Metamedicinen förklarar:
Hur symtom uppkommer. Att det finns två faser i en sjukdomsprocess: konfiiktfasen och återhämtningsfasen. Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan.
Mikroorganismernas (bakterier, virus) hjälpande uppgift i kroppen. Symtom som en meningsfull och intelligent process

Enligt Metamedicinen finns det synkronologisk koppling mellan kropp – sinne – hjärna – omgivning. Varje del av vår hjärna relaterar till ett specifikt organ och en specifik stresskonflikt eller trauma. När vi upplever en konflikt påverkas en del av hjärnan och som i sin tur ger en effekt någonstans i kroppen. När vi har löst en stresskonflikt går vi in i återhämtningsfasen, det är då vi oftast upplever att vi blir sjuka. I konfliktfasen bryts för det mesta någon del av kroppen ner, som under återhämtningsfasen skall byggas upp, vilket känns fysiskt. 
 
Kanske har du upplevt att du blivit sjuk precis när du ska vara ledig, ha semester. Troligen har du arbetat under stress ett antal veckor innan för att stöka undan så mycket som möjligt så att du kan ha semester i lugn och ro. Du har jagats av "björnen" helt enkelt. Det innebär att din kropp levt i stresskonflikt under en period, vilket inneburit cellminus i din kropp. Stresshormoner som adrenalin och kortisol har nedbrytande verkan i kroppen när de är aktiverade en längre tid.

Så, när kroppen får chans att slappna av,  inga stresshormoner är i omlopp, då måste kroppen snabbt bygga upp sig för att åter vara redo och balanserad för att hantera en ny stressituation, en ny "björn" som lurar runt hörnet. För att försäkra sig om att inte hamna i konfliktfas igen, ser kroppen till att du håller dig lugn och stilla så att den kan bygga upp sig igen. Du känner dig sjuk, får kanske feber, och orkar inte göra något.
 
Feber och infektioner är en indikator på återhämtning. Om du kan välkomna det som ett perfekt sätt att återställa balansen, reparera skadorna av stressen, kommer du snabbare i form igen. Om du gör motstånd genom att t.ex proppa i dig smärtstillande och symtomdämpande mediciner för att fortsätta hålla igång tempot, då kommer du åter i konfliktfasen och ökar på belastningen på kroppen.
 
Om du kör ett antal sådana turer, blir ditt hormonsystem till slut bli riktigt stört och du kan befinna dig i den obehagliga situationen av utmattning/utbrändhet. Björnen har flåsat dig i nacken och jagat dig till avgrunden av dig själv. Men det finns idag enkla sätt att själv ta makten över sin situation och börja lyssna på kroppen.
 
Om du är som jag nyfiken och vill själv ha kontroll över din hälsa och letar efter förståelse och förlösning av dina egna fysiska och psykiska symtom, är du nu inbjuden att uppleva kraften av Metamedicin genom att boka ett HelAnde Samtal med mig.
 
Välkommen att utforska mer om dig själv
Med önskan om ett gott liv
 
Charlotta