Charlotta Joborn är vår sexolog i samarbete med LäkarGruppens Vårdcentral i Västerås. Hon utbildade sig inom sexologi mellan åren 2018 till 2020 och har arbetat på LäkarGruppens Vårdcentral sedan 2020. Hon är sedan tidigare utbildad och har arbetat som undersköterska, gymnasielärare och hälsocoach.

Charlotta har även varit verksam inom familjehemsvård i samarbete med olika kommuners socialtjänst som utredare, koordinator, samtalsstödjare och utbildare. Hon har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer med olika svårigheter och besvär.