Tjänster & Avgifter

Rådgivande samtal via telefon   Avgift: 575:-

Fysiskt besök enskilt    Avgift: 975:-

           Fysiskt besök par   Avgift: 1475:-