Vad vi kan hjälpa dig med


 

En sexolog kan genom samtal hjälpa till med en lång rad frågor eller problem relaterade till sexualitet och sexliv.

Exempel på vanliga orsaker till varför man söker är för att man önskar öka sexlusten, avhjälpa erektionsproblem och/eller för tidig utlösning, öka förmågan att få orgasm.

Det kan även handla om besvär med smärta i samband med sex, problem att utveckla sexlivet eller att man plötsligt tappat lusten till närhet med sin partner.

I en kärleksrelation kan sexlivet få stor påverkan när man inte tycker det fungerar. Många erfar det som svårt att prata öppet med sin partner om sina önskemål på sexlivet. Det kan leda till frustration som med tiden kan komma att yttra sig på andra områden i relationen eller att man söker utlopp för sina behov på annat sätt. 

När man upplever ett sexuellt problem påverkas också hälsan och livskvalitén. Den sexuella upplevelsen är dock komplex och behöver ses ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv där många olika delar påverkar varandra.

Om du/ni upplever problem kan du/ni få hjälp av oss med ökad kunskap, reflektion, praktiska tips och ökad självkännedom. Vi arbetar för att hjälpa människor att må bättre, bli tryggare i sig själva och tillsammans i sina relationer.


Samtalet kombineras ofta med övningar och hemuppgifter. De kan handla om att öva på kommunikationsmetoder och nya sätt att problemlösa. Det kan också handla om att lära känna sin och sin partners kropp och sexualitet bättre genom nyfikna uppgifter.

På Västerås Sexologmottagning samarbetar vi med läkare, barnmorska och psykoterapeut på LäkarGruppens vårdcentral. Det kan hända att det uppstår behov av medicinska bedömningar och behandlingar om de sexuella besvären är av sådan karaktär att den typ av hjälp blir nödvändig för att komma framåt.